Náš tým

 

Mgr. Gabriela Berdychová (*1974)

Speciální pedagog, zakladatelka společnosti.

Je úspěšnou absolventkou magisterského studia v oboru Speciální pedagogika, specializace Speciální pedagogika pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a pedagogika předškolního věku a učitelství pro 1. stupeň zakladních škol na DSW Wroclaw v Polsku. Dále získala kvalifikaci (Mgr.) pro odborné poradenství pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Na ETF UK vystudovala obor Sociální a pastorační práce.

Od roku 2008 pracuje jako speciální pedagog u dětí s nízkofunkčním a dětským autismem na Základní škole speciální na Praze 6. Od roku 2020 v MŠ Trojlístek, Praha 2 jako speciální pedagog. Je zakladatelkou spolku KOMPASproPAS zaměřené na volnočasové aktivity pro děti s PAS, ADHD a NKS.

Má dospělého syna a dceru.


 

PhDr. Monika Janíková (*1955)

Psycholožka, odborný garant

V roce 1979 úspěšně absolvovala studium psychologie na FF UK v Praze a následující rok obhájila rigorózní práci a získala titul PhDr. V roce 1992 atestace z oboru klinická psychologie.

Od roku 1980 pracovala v Ústavu pro péči a matku, jako odborná asistentka pediatrie, dále jako psycholožka pro jesle a děti vyžadující zvláštní péči a v Rehabilitačním stacionáři pro děti s postižením. Od roku 1991 spoluzakladatelka a předsedkyně občanského sdružení DAR, o.s. na podporu rodinám s dětmi s postižením. Od roku 1997 klinická psycholožka na témže pracovišti. Až dosud vedoucí Střediska DAR.  Do roku 2015 inspektorka kvality sociálních služeb.

Absolventka mnoha zahraničních stáží v UK.

 

Mgr. Vendula Machová (*1987)

Sociální pracovnice

V roce 2013 úspěšně absolvovala na Husitské teologické fakultě UK obor Psychosociální studia v kombinaci s teologií. Má bohaté pracovní zkušenosti s lidmi s mentálním postižením, seniory, s osobami závislými na návykových látkách, bezdomovci. Vedle sociální práce je lektorkou  pracovních skupin. Orientuje se v platné legislativě sociální politiky, právech osob v nepříznivé sociální situaci. Poskytuje sociální poradenství i krizovou intervenci.

Je matkou dvou školáků a malého prcka.

.

Bc. Alexandra Žáková (*1970)

Je absolventkou UJEP v Ústí nad Labem - předškolní pedagogika.                                      Po studiu architektury se plně věnovala dětem. Má praxi s péčí o malé děti jak z profesního tak i ze soukromého života. Je držitelkou osvědčení akreditovaných MŠMT a MPSV v oblastech psychologie, pedagogiky a didaktiky, ekologie a výživy, BOZP a zdravotnictví, které ji opravňuje pečovat o děti již od narození. Absolvovala kurz první pomoci ZdrSEM MAMA, zaměřený na malé děti. V PCA vede cvičení zaměřené na senzomotoriku.

Je spoluzakladatelkou a lektorkou spolku KOMPASproPAS zaměřený na volnočasové aktivity pro děti s PAS, ADHD a NKS.

Je matkou tří studentů.