Jak to chodí

PCA nabízí podporu dětem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám jako celku v přirozeném domácím prostředí. Po objednání a první telefonické konzultaci si s Vámi domluvíme termín u Vás doma. Úvodní, cenově zvýhodněná konzultace pro rodiče dítěte, které má diagnostikovanou PAS, nebo podezření na autismus je především oboustraně seznamovací. Seznámíme Vás se základními principy práce s dětmi s autismem a Vy nás seznámíte s aktuálními problémy s výchovou a vzděláváním Vašeho dítěte. Výstupem nebude diagnóza, ale individuální plán pro práci s Vaším dítětem. Nabízíme pomoc při orientaci v sociálních službách podle Zákona 108/2006 Sb. o Sociálních službách i v problematice předškolního a školního vzdělávání. Pomůžeme při konzultaci s úřady, předškolními a školními zařízeními.

Při dalších návštěvách pracujeme podle plánu, nebo aktuálně vzniklé situace. Začínáme vhodně zvoleným komunikačním systémem, probíhají nácviky sociálně komunikačních dovedností, nácviky imitace, rozšiřování herního repertoáru. Pracujeme s dítětem i s celou rodinou.

Proč pracujeme u Vás doma? 

  •  Protože v přirozeném prostředí můžeme nejlépe poznat Vás a Vaše dítě a tak nejlépe nastavit komunikační systém, poznat, jak si Vaše dítě hraje, jak je zručné, jaký má vztah se sourozencem
  • Protože Vy jste největšími odborníky na svoje dítě a doma se cítíte nejlépe
  • Protože mimo domov se dítě s autismem chová "jinak"