ADHD

.

Co je ADHD?                         

Porucha pozornosti s hyperaktivitou

•Jedná se o neurovývojové onemocnění způsobující obtíže se soustředěním, přizpůsobením aktivity a zvýšenou impulzivitou. •Dítě má potíže začít se soustředit, je snadněji vyrušitelné, po vyrušení mu může delší dobu trvat, než se vrátí k původní činnosti, zapomnětlivost (častěji než ostatní něco ztrácí, hledá, kam si co založilo nebo zapomene, že mělo něco udělat) •Hyperaktivita a ADHD: dítě nevydrží v klidu, pobíhá, poskakuje, vrtí se, hraje si s rukama, pořád mluví a vydává zvuky (často i v noci, ve spánku) •Impulzivita a ADHD: neuváženě jedná, vykřikuje, skáče do řeči, nevhodně přerušuje činnosti ostatních, v méně nebezpečné podobě působí obtíže v kolektivu, jedná tak, že častěji dochází k úrazům. •Děti s ADHD mohou mít častěji horší kvalitu spánku. Dlouho jim trvá, než usnou nebo se častěji probouzí, případně jsou ve spánku zvýšeně pohybově aktivní, mluví ze spaní apod. •Porucha pozornosti s hyperaktivitou zhoršuje předpoklady k aktivitám, na nichž stojí oceňování v naší západní společnosti. Tj. pozornost při výkladu, schopnost samostatné práce, schopnost přizpůsobit se pravidlům, dlouhodobá spolehlivost, orientace na časově vzdálený cíl. Z toho často plyne, že děti s ADHD jsou velmi často kritizovány a dospělí kolem nich si už ani nemusí uvědomovat, že poměr mezi pozitivním oceněním a kritikou se už dávno přesunul ve prospěch kritiky. Dítě s ADHD své neúspěchy a komentáře k nim vnímá velmi intenzivně. Začne se považovat za nešiku, zmatkáře, průšviháře atd. •Přesto, že pro dítě s ADHD je vedení k dennímu režimu a řádu velmi důležité, stejně jako snaha mu pomoci udržet a vybudovat pozitivní sebehodnocení, ADHD to nevyléčí. Můžeme ale mírnit její důsledky a pomáhat dítěti, aby se rozvíjelo a zvládalo nároky, které jsou na něj kladeny.

(zdroj: https://www.addp.cz/dusevni-poruchy/adhd/)