Aktuality

...

                     CVIČENÍ PRO DĚTI S RODIČI

TJ Sokol Vinohrady, Praha 2

Ve spolupráce s PCA - poradenské centrum autismu pro Vás otevíráme kroužek CVIČENÍ PRO DĚTI S RODIČI, který je zaměřen na rozvoj Senzorické integrace.

PCA -nabízí individuální přístup v domácím prostředí, kde je kladen důraz na problémy se smyslovým zpracováním u dětí, které mají potíže s uspořádáním informací, které mozek dostává od smyslů. Když mluvíme o smyslech, obvykle máme na mysli pět tradičních: zrak, čich, sluch, chuť a hmat. Ale ve skutečnosti existují dva další smysly. Tyto šesté a sedmé smysly ovládají vědomí těla (propriocepce) a rovnováhu s prostorovou orientaci (vestibulární smysl).

KOMPASproPAS pod vedením zkušených lektorek, které dlouhá léta pracují s dětmi s autismem, ADHD a Vývojovou dysfázií, budou ve velké tělocvičně procvičovat právě vědomí těla, rovnováhu a prostorovou orientace Vašich dětí.

Kde: TJ Sokol Vinohrady, Praha 2

Kdy: každé úterý 15.00 - 16.00

S kým: Bc. Tereza Pešková , MgA. Biljana Golubovič,Ph.D.

Hlaste se na kompaspropas@seznam.cz nebo telefonujte pro bližší informace na : +420 604 501 699 Mgr. Gabriela Berdychová - speciální pedagog, vedoucí lektor 

OD 25. 5. 2020 zahajujeme v plném rozsahu naši poradnu.

Prosíme o vyplnění čestného prohlášení o neexistenci infekčního onemocnění, které vyplývá z pokynů MŠMT a MZV a jeho odevzdání před každou schůzkou do odvolání.