POROZUMĚNÍ

Komunikace jako základní kámen

Komunikace je základ každého vztahu. Dobrého i špatného. V lidském světě, ve světě zvířat i rostlin. Každá živá bytost nám dává najevo své pocity a přání. Vyjadřujeme se verbálně i neverbálně. Smějeme se, pláčeme, chřadneme a kveteme, ale vždy to na nás okolí pozná.

I dítě, které nemluví, komunikuje a my jsme povinni mu pomoci navázat s námi kontakt a pochopit co chce, co potřebuje. V PCA používáme alternativní a augmentativní komunikaci (AAK).

Co to znamená. Jde o to navázat s nemluvícím dítětem vztah, nabídnout mu alternativní způsob komunikace, tedy fotografie, kartičky s piktogramy, kterým mentálně rozumí. Lze použít i zástupné předměty. Ty vždy doplňujeme gestem a verbálně. Gesta vycházejí ze systému Makaton nebo Znak do řeči. Rodiče se učí znaky současně s dítětem. AAK nevylučuje logopedii, naopak je její nedílnou součástí. Pracujeme s mimikou dítěte a komunikačního partnera.

Z vlastní praxe speciální pedagožky vím, že v mnohých případech se daří alternativní komunikací a správným nastavením logopedických cvičení dosáhnout velkého verbálního zlepšení dítěte. Nejedná se o žádnou zázračnou metodu, kdy dítě začne mluvit v celých větách. Pravidelnými nácviky s komunikačními kartami a dodržováním pravidel rodiči je mnoho dětí schopno vyloudit ze sebe první slabiku slova. Dítě, kterému jsme umožnily s námi "mluvit", je mnohem klidnější, často ustoupí agresivní chování.

Jako rodiče se budete často cítit bizarně, ale co byste jste neudělali pro vztah mezi vámi a vaším dítětem. Slibuji, že pokud pochopíte potřebu dítěte s vámi komunikovat, metoda AAK se stane běžnou součástí života vaší rodiny.