Ceník služeb

Úvodní konzultace pro rodiče s dítětem s PVP

Celková doba první návštěvy 2 hodiny,

Návrh plánu, návrh další podpory v domácím prostředí nebo ve školním zařízení700 Kč

Sestavení plánu, terapie dítěte - nácviky hry, imitace, sociálně komunikačních dovedností.


60 min

 od 500 Kč


Nácviky sociálních a komunikačních dovedností, rozvíjení herního repertoáru, imitace

60 min

od 500 Kč

Návštěva v předškolních a školních zařízení

Návrh podpůrných opatření

1500 Kč

Semináře, worshop

dle  dohody

 (počet účastníků, doba trvání, místo)

Ceník nezahrnuje pracovní listy, šablony apod.

viz. ceník pracovních pomůcek ( při osobním setkání)

   5 Kč/ks