Ceník služeb

Úvodní konzultace pro rodiče s dítětem s PVP

Celková doba první návštěvy 2 hodiny,

Návrh plánu, návrh další podpory v domácím prostředí nebo ve školním zařízení500 Kč

Sestavení plánu, terapie dítěte - nácviky hry, imitace, sociálně komunikačních dovedností.


1  hod/500 Kč


Nácviky sociálních a komunikačních dovedností, rozvíjení herního repertoáru, imitace

2 hod/900 Kč

Návštěva v předškolních a školních zařízení

Návrh podpůrných opatření

1300 Kč

Ceník nezahrnuje pracovní listy, šablony apod.

viz. ceník pracovních pomůcek ( při osobním setkání)

  cca 5 Kč/ks